Konfiguracja IPTV w MAG BOX

Ten samouczek poprowadzi Cię przez proste i skuteczne kroki instalacji Mag (250/254/256...).

Krok 1: Po załadowaniu pudełka pojawi się główny ekran portalu. Następnie kliknij "ustawienia" i naciśnij przycisk
przycisk pilota "SETUP/SET".

Krok 2: Następnie naciśnij "Ustawienia systemowe" i kliknij "Serwery".

Krok 3: Kliknij na "Serwery

Krok 4: Wybierz i naciśnij opcję "Portale

Krok 5: W wierszu "Portal 1 name" wprowadź nazwę portalu, a w wierszu "Portal 1 URL" wprowadź adres URL portalu.

Dlatego w celu aktywacji naszej subskrypcji IPTV na skrzynce MAG, musisz wysłać nam swój adres MAC znajdujący się na etykiecie za skrzynką, aktywacja odbywa się całkowicie zdalnie, zaraz po aktywacji, wyślemy Ci link URL, który musisz umieścić na swoim PORTALU, jak na zdjęciu poniżej:
Krok 6 - Po zakończeniu wybierz i kliknij "OK", aby zapisać zmiany.
Krok 7 - Kliknij "EXIT" na pilocie zdalnego sterowania po zapisaniu ustawień.
Krok 8 - W związku z tym konieczne jest ponowne uruchomienie urządzenia. Wybierz opcję "OK", aby zastosować zmiany.